Hình ảnh đẹp nhất về đất nước Thái lan  Văn hóa ở Thái lan người ta sẽ nghĩ về Phật Giáo , mặc dù cái nôi của Phật Giáo...